POCHODZENIE NAZWISKA " JAMRÓZ"

Pochodzenie nazwiska  * Jamróz (ang.Ambrose) *
Imie to do Polski dotarło za pośrednictwem łaciny kościelnej w formie Ambrosius i było u nas znane na pewno już w XII wieku. Kościół czci aż dziewięciu świętych o tym imieniu. Pierwszym z nich jest biskup Mediolanu Ambrozy, który żył jeszcze w starożytności - w latach 330-397.
Wymieńmy kilka polskich nazwisk utworzonych od tego, popularnego niegdyś imienia, np.: Ambrożek, Ambroziewicz, Ambroziak, Ambroszczyk itp. Od formy Jamroży, Jamrożek i innych podobnych zawierających gwarowe J- na początku (tzw. nagłosie) wyrazu, powstały m.in. nazwiska: Jambroż, Jamróz, Jamróg, itp.

Pochodzenia greckiego, od słowa ambrósios (nieśmiertelny, boski). Imię związane jest także ze słowem ambrosia, którym w mit. gr. określano pokarm mający zapewnić bogom nieśmiertelność. Odpowiednik indoaryjskiego a-mryta i irańskiego a-meretat. W Polsce używane od XII w. w formach Ambroż, Ambroży, Ambrożek, Ambrożko, Broż, Brożman, Jambroż, Jambrożek, Jamroz. ZDROBNIENIA: Ambros, Ambroż, Ambrożek, Ambrożko, Bros, Brożek, Brożuś. OBCE FORMY: Ambrose (ang.), Ambroise (fr.), Ambrosius, Ambros, Broos (niem.), Ambrož, Broz, Brozin (czes.), Brusi, Prusi (fiń.), Broos (hol.), Ambrosio, Ambrogio, Brogio (wł.), Ambrozije, Amvrosije (połud.-słow). Forma żeńska: Ambrozja.


NAZWISKA:
Ambrose, Ambros, Ambrosewicz, Ambrosiewicz, Ambrosius, Ambrosz, Ambroszczak, Ambroszczyk, Ambroszkiewicz, Ambroszko, Ambroz, Ambrozewicz, Ambrozi, Ambroziak, Ambroziewicz, Ambrozik, Ambroziński, Ambroż, Ambrożak, Ambrożewicz, Ambrożkiewic, Ambroż, Ambrożak, Ambrożek, Ambrożewicz, Ambrożewski, Ambrożkiewicz, Ambrożkowicz, Ambroży, Ambrożyc, Ambrożuk, Ambrożyk, Ambrus, Bros, Broszkiewicz, Broszkowski, Broż, Brożek, Jambrosz, Jambroszczyk, Jambrot,Jambroz, Jambrozek, Jambroziak, Jambroziewicz, Jambroziński, Jambrozy, Jambroż, Jambrożak, Jambrożek, Jambrożkowicz, Jambroży, Jambruszko, Jambrzycki, Jamraz, Jamro, Jamroch, Jamrog, Jamrodiewicz, Jamrorzek, Jamrorzy, Jamros, Jamrosiak, Jamrosy, Jamrosz, Jamroszczak, Jamroś, Jamroz, Jamrozak, Jamrozi, Jamroziewicz, Jamroziński, Jamrozy, Jamroż, Jamrós, Jamróz, Jamróż, Jamróżkiewicz, Jamrożak, Jamrożek, Jamrożkiewicz, Jamrożny, Jamorżyński, Jamroży, Jamrug, Jamruszkiewicz, Jamruś, Jamruz, Jamruż, Jamruź, Janroży, Jemrozy, Jemróz, Jemróg, Embros, Embroż, Mrożek, Mrożewski, Zbrożczyk, Zbrożek, Zbrożyński.
PATRON:
Święty Ambroży (Ambrosius Aurelius) z Trewiru, biskup Mediolanu, doktor Kościoła. Urodzony około 335 r. Od 370 zarządca rzym. prow. Liguria, doradca ces. Gracjana i Teodozjusza I Wielkiego, którzy pod jego wpływem wprowadzili surowe prawa przeciwko arianom. Napisał wiele hymnów i opracował zasady muzyki kościelnej (śpiew ambrozjański). Pozostawił liczne dzieła z zakresu egzegezy biblijnej i teologii. Jego kazania miały spowodować nawrócenie św. Augustyna. Zmarł w 397 roku. Święty Ambroży w malarstwie i na rzeźbach przedstawiany jest w grupie czterech Ojców Kościoła Zachodniego. Legenda wspomina o nim, jako o niemowlęciu w kołysce, na ustach którego pszczoły składają miód. (Wspomnienie 7 grudnia).Święty Ambroży Autpert z Galii (VIII w.). Opat benedyktyńskiego klasztoru pod Bednewentem. Autor licznych pism przypisywamych przez wieki św. Augustynowi czy św. Leonowi Wielkiemu. (Wspomnienie 19 lipca).Św. Ambroży Sansedpni, dominikanin. Znany z kaznodziejskiej działalności, którą prowadził w Dolnej Nadrenii i Italii. (Wspomnienie 20 marca).Święty Ambroży Barlow, męczennik angielski. Jeden z 360 kapłanów, którzy ponieśli śmierć w Anglii w okresie 1531–1681 r. (Wspomnienie 4 maja)

Darmowe liczniki

Sw.Ambrozy

                    Imieniny;   7. XII
            Patron pszczelarzy
Darmowa strona www - zrób ją sam!